MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Zmiana odbiorcy

Do zmiany odbiorcy niezbędne są następujące dokumenty:

1. Informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości, umowa najmu lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości,
2. akt zgonu – w przypadku śmierci dotychczasowego odbiorcy,
3. informacja o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - [pobierz]

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta