MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Zgłoszenie awarii wodomierza

Zgłaszanie awarii
Uszkodzenie wodomierza głównego
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub postoju wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie tego faktu do Biura Obsługi Klienta:
 - w poniedziałki, wtorki, środy : w godz. od 7:00 do 15:00 
 - w  czwartki, piątki : w godz. od 7:00 do 18:00
tel. (0 32) 43 280 00
e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności PWiK, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez PWiK.

Uwaga! 
PWiK nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.
Właścicielem wodomierza głównego jest PWiK. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny, w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy wodomierza.
Po wymianie (zainstalowaniu) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów PWiK sprawdzić, czy:
 -na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby PWiK R-k, 
 -wodomierz ma nałożoną plombę legalizacyjną Urzędu Miar, 
 -właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza. 
Należy również potwierdzić podpisem na poleceniu monterskim wykonanie prac.
Monterzy PWiK nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Uwaga!
Nie wolno bez zgody PWiK samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.
 
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta