MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Wprowadzenie

Przepisy prawne

PWiK Sp. z o.o. chcąc prowadzić zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze swojego działania wystąpiło do Urzędu Miasta Rybnika oraz Urzędu Gminy Gaszowice i Urzędu Gminy Jejkowice o wydanie stosownych zezwoleń.

Równocześnie Urzedy działając m.in. na podstawie Ustawy z dnia 7.VI.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zabiorowym odprowadzaniu ścieków uchwaliły stosowne regulaminy.

Rybnik - [pobierz]
Gaszowice - [pobierz]
Jejkowice - [pobierz]
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - <pobierz>
Nowelizacja Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 27.11.2017 r.- [pobierz]
Rozporządzenie taryfowe - [pobierz]
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności