MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Usługi pozostałe

Obsługa klienta
Usługi pozostałe


1.Wywóz nieczystości wozami asenizacyjnymi.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku dysponuje dwoma wozami asenizacyjnymi o pojemności:
7,7 m3 - [patrz cennik usług]
6,3 m3 - [patrz cennik usług]
Oferujemy również zawarcie umów o stały wywóz nieczystości płynnych.
Informacje na temat usług można uzyskać pod numerem telefonu:
- 032/4328000 – stanowisko nr 4
Uwaga!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku uprzejmie przypomina, iż w celu umożliwienia służbom przedsiębiorstwa prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości płynnych obowiązkiem zlecającego jest :
• zapewnienie należytego dojazdu do osadnika (utwardzona nawierzchnia)
• pracownik realizujący usługę musi mieć możliwość bezpiecznego i swobodnego otwarcia pokrywy osadnika w sytuacji, gdy Klient nie jest w stanie sam wykonać powyższej czynności.
W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie może być zrealizowana, a PWiK będzie zmuszone obciążyć zleceniodawcę z tytułu dojazdu do Klienta. 
  2.Analiza laboratoryjna wody i ścieków.
Cennik typów analiz: - [patrz cennik usług]

Zlecenie wykonania analizy laboratoryjnej - [pobierz]

Informacje na temat usług można uzyskać pod numerem telefonu:
- 032/4328000 – stanowisko nr 4
 
Kontakt z Laboratorium: 032/4226460 – Kierownik Marzena Bernacka.

3.Inspekcja telewizyjna kanalizacji sanitarnej 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 2 

4.Lokalizacja awarii sieci wodociągowej 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 2

5.Pełnienie nadzoru branżowego 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 1
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta