MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Ujęcie wody na ul. Tęczowej


Wysoka jakość wody w Rybniku
Parametry wody dostarczanej do odbiorców  w całym obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku  muszą spełniać rygorystyczne zakresy norm zawarte rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Rybnickie wodociągi prowadzą regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody  według comiesięcznego harmonogramu. Pobór próbek wody dokonywany jest w miejscach podawania wody z sieci magistralnej GPW do sieci rozdzielczej PWiK, z ujęcia w Stodołach oraz ujęcia przy ul. Tęczowej, ponadto w hydroforniach, w punktach czerpania u odbiorców oraz na końcówkach sieci.
Ujęcie wody na ul. Tęczowej - SPRÓBUJ NASZEJ WODY Z WODOMATU!
Bardzo dobre parametry wody czerpanej z pierwszego własnego ujęcia PWiK Rybnik ujęcia przy ul. Tęczowej  potwierdził również Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Poznaniu, który  przeprowadził badania oraz dokonał oceny  i kwalifikacji rodzajowej rybnickiej  wody. Stwierdzono, że jej skład chemiczny i stan mikrobiologiczny wody jest zgodny z wymaganiami określonymi dla wody źródlanej przydatnej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 (Dz.U. Nr 85 poz.466)  przeznaczonej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych.
 
Szczegółowe dane na temat jakości wody dostarczanej na terenie Rybnika znajdziecie Państwo w zakładce Laboratorium