MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Sieć kanalizacyjna

Miejski system kanalizacyjny składa się z:

- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji ogólnospławnej.

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej na terenie Rybnika oraz Gmin Jejkowice i Gaszowice wynosi:

Sieć kanalizacji sanitarnej – 666,4 km

Sieć kanalizacji ogólnospławnej – 31,1 km

Przyłącza kanalizacyjne – 159,9 km

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami będącej w eksploatacji PWiK Rybnik: 857,4 km (Miasto Rybnik, Gmina Jejkowice, Gmina Gaszowice)
PWiK w Rybniku korzysta z usług oczyszczalni obcych:

- dzielnica Boguszowice – Oczyszczalnia BESTEKO Sp. z o.o.
- dzielnica Niedobczyce (os. Wrębowa) – Oczyszczalnia PWiK Sp. z o.o. Wodzisław Sl.