MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Przygotowanie włączenia do kanalizacji

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - PRZYGOTOWANIE DO WŁĄCZENIA


OPIS ROBÓT
Klient powinien wykonać odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do miejsca włączenia i zakończenia bosym końcem rury PVC Ø160 w odległości 1 m od miejsca włączenia. W miejscu włączenia należy przygotować zabezpieczony wykop, umożliwiający PWiK Sp.z o.o. w Rybniku wykonanie prac montażowych. Po spisaniu umowy na odpłatne wykonanie włączenia do studni kanalizacyjnej, PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykona włączenie jak przedstawiono na rysunku.
 
2. TYPOWE WŁĄCZENIE PRZEZ ŚCIANKĘ STUDZIENKI
 

ELEMENTY ZESTAWU WŁĄCZENIOWEGO
1. Rura do kanalizacji zewnętrznej - Ø160 x 4.7 - pod drogami
   - Ø160 x 4.0 - poza drogami
2. Nasuwka / złączka rura PVC - rura PVC
3. Przejście szczelne przez ściankę studzienki - PVC - wkładka "In situ"
   - betonowej - tuleja ochronna z uszczelką

OPIS ROBÓT
Klient powinien wykonać odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do miejsca włączenia i zakończyć bosym końcem rury PVC Ø160 w odległości 1 m od miejsca włączenia. W miejscu włączenia należy przygotować zabezpieczony wykop, umożliwiający PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykonanie prac montażowych. Po spisaniu umowy na odpłatne wykonanie włączenia do studni kanalizacyjnej, PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykona włączenie jak przedstawiono na rysunku z użyciem w/w materiałów.

3. TYPOWE WŁĄCZENIE DO KINETY STUDZIENKI


ELEMENTY ZESTAWU WŁĄCZENIOWEGO
1. Rura do kanalizacji zewnętrznej - Ø160 x 4.7 - pod drogami
   - Ø160 x 4.0 - poza drogami
2. Nasuwka / złączka rura PVC - rura PVC
 
OPIS ROBÓT
Klient powinien wykonać odcinek przewodu kanalizacyjnego od budynku do miejsca włączenia i zakończyć bosym końcem rury PVC Ø160 w odległości 1 m od miejsca włączenia. W miejscu włączenia należy przygotować zabezpieczony wykop, umożliwiający PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykonanie prac montażowych. Po spisaniu umowy na odpłatne wykonanie włączenia do studni kanalizacyjnej, PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykona włączenie jak przedstawiono na rysunku z użyciem w/w materiałów.
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta