MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Przetargi

Odsprzedaż zbędnych zapasów  magazynowych
Wykaz materiałów do odsprzedaży
pobierz plik

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejących komór osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach.

Specyfikacja
pobierz plik

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudzkiej/Małej/Zagrodniki oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Korczaka w Rybniku.

Specyfikacja
pobierz plik
Specyfikacja techniczna
pobierz plik
Przedmiar ul.Rudzka/Mała/Zagrodniki
pobierz plik
Projekt ul. Rudzka/Mała/Zagrodniki
pobierz plik
Przedmiar ul. Korczaka
pobierz plik
Projekt ul. Korczaka
pobierz plik

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację istniejących WKFZ-ów 53,54 (wydzielonych komór fermentacji zamkniętej) na oczyszczalni ścieków w Rybniku – Orzepowicach.

Zmiana specyfikacji
pobierz plik
Specyfikacja
pobierz plik

Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu

Specyfikacja
pobierz plik

Dostawę wodnego roztworu siarczanu żelaza

Specyfikacja
pobierz plik

Dostawę wodnego roztworu chlorku żelaza

Specyfikacja
pobierz plik