MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Przetargi

Odsprzedaż zbędnych zapasów  magazynowych
Wykaz materiałów do odsprzedaży
pobierz plik

Dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza

Specyfikacja
pobierz plik

Dostawa wodnego roztworu chlorku żelaza

Specyfikacja
pobierz plik

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu

Specyfikacja
pobierz plik

Wymiana rurociągu osadu recyrkulowanego na oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach w budynku pompowni ob.46 wraz z fragmentem przyłącza za pompownią.

Specyfikacja
pobierz plik