MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Procedura przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan

Obsługa klienta
Włączenie nieruchomości do sieci wod.-kan.


I. Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej –BOK STANOWISKO NR 1 (druk do pobrania nr 1 lub 2)

II. Projekt przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego
1. Projekt wykonany przez PWiK
- należy zlecić PWiK wykonanie projektu budowlanego przyłącza wraz z uzgodnieniami – BOK STANOWISKO NR 1
(do pobrania druk nr 8 lub 10)
2. Projekt wykonany przez firmę zewnętrzną
- należy zlecić wykonanie projektu projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
- dokonać uzgodnienie projektu przyłącza wod-kan. W PWiK - BOK STANOWISKO NR 1

III. Zgłoszenie robót
1. Działki znajdujące się na terenie Miasta Rybnik
Z opracowanymi projektami należy zgłosić się do Urzędu Miasta Rybnik w Wydziale Urbanistyki i Architektury celem dokonania zgłoszenia robót
2. Działki znajdujące się na terenie Gmin Gaszowice i Jejkowice
Z opracowanymi projektami należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego Rybnik celem dokonania zgłoszenia robót

IV. Wykonawstwo
 1. Wykonawstwo przez PWiK
- należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
- zlecić wykonanie robót budowlanych z robotami ziemnymi/ bez robót ziemnych- BOK STANOWISKO NR 2 (do pobrania druk nr 19, 20, 21)
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 11)

2. Wykonawstwo przez firmę zewnętrzną
- należy się zgłosić z zatwierdzonym projektem
- zlecić PWiK wykonanie nadzoru nad włączeniem do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego przyłącza wykonanego przez uprawnionego wykonawcę – BOK STANOWISKO NR 2 (do pobrania druk zlecenia nr 17 lub 18)
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 11)
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta