MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Procedura likwidacji przyłącza

Obsługa klienta

Procedura likwidacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się tylko na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis KW) i informacje o stanie wodomierza, by rozliczyć ostatecznie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Likwidacja przyłącza polega na zdemontowaniu instalacji, czyli fizycznej likwidacji podłączenia. 
Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Klienta warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowego przyłącza.
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta