MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Pliki do pobrania

Opis grupy plików
Druk 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
pobierz plik
Druk 2 Warunki techniczne odprow. ścieków ze studzienki znajdującej się na terenie posesji
pobierz plik
Druk 3 Oświadczenie - zgoda na wejście w teren - dot. przył. kanalizacji sanitarnej
pobierz plik
Druk 4 Oświadczenie - zgoda na wejście w teren - dot. przył. wodociągowego
pobierz plik
Druk 5 Oświadczenie - zgoda na wykonanie sieci wod-kan oraz remont sieci wyb. na nieruchomości
pobierz plik
Druk 6 Pełnomocnictwo dot. realizacji usługi wykonania przyłącza wod-kan. (2x w oryginale)
pobierz plik
Druk 6a Pełnomocnictwo dot. odbioru dokumentacji w UM Rybnik w zakresie projektów przyłączy wod-kan.
pobierz plik
Druk 6b Pełnomocnictwo dot. odbioru dokumentacji w UM Rybnika w zakresie projektu przył. wod.-kan.
pobierz plik
Druk 7 Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza/lokalizacji/wywiadu branżowego
pobierz plik
Druk 8 Zlecenie opracowania projektu budowlanego przyłącza wody, kanalizacji sanit. lub deszczowej
pobierz plik
Druk 9 Zlecenie opracowania projektu budowlanego sieci wod.-kan.
pobierz plik
Druk 10 Zlecenie kompleksowego opracowania projektu budowlanego przyłącza wody
pobierz plik
Druk 11 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
pobierz plik
Druk 12 Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zaop. w wodę - oznaczenie odbiorcy
pobierz plik
Druk 13 Zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
pobierz plik
Druk 14 Oświadczenie - ryczałtowe (tymczasowe) rozliczanie ścieków
pobierz plik
Druk 15 Zlecenie - montaż, wymiana, plombowanie wodomierza ogrodowego
pobierz plik
Druk 16 - Zlecenie ogólne
pobierz plik
Druk 17 Zlecenie wykonania nadzoru nad włączeniem do urządzenia wodociagowego
pobierz plik
Druk 18 Zlecenie wykonania nadzoru nad włączeniem do urządzenia kanalizacyjnego
pobierz plik
Druk 19 Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego
pobierz plik
Druk 20 Zlecenie wykonania wewnetrznej isntalacji kanalizacyjnej
pobierz plik
Druk 21 Zlecenie wykonania przyłącza kanalizacyjnego
pobierz plik
Druk 22 Wniosek o zawarcie umowy o zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
pobierz plik
Druk 23 Zgoda na obciążanie rachunku
pobierz plik
Druk 24 Rozliczanie wodomierzy lokalowych - informacja i formularze
pobierz plik
Druk 25 Zlecenie wykonania usługi laboratoryjnej
pobierz plik
Druk 26 Protokół zdawczo-odbiorczy (zmiana odbiorcy usług)
pobierz plik
Wytyczne techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociągowej z przyłączami.
pobierz plik
Wytyczne techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
pobierz plik
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta