MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Nowy odbiorca

 Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty:

1.  Informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości, umowa najmu lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
2. W przypadku przyłącza wodociągowego - Uzgodniony w Urzędzie Miasta projekt przyłącza wodociągowego
3. Zlecenie wykonania nadzoru nad włączeniem do urzadzenia wod.-kan.
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - [pobierz]

 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta