MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Mapa strony

Strona główna

O firmie

Przedmiot działalności
Krótki rys historyczny
Forma organizacyjno-prawna
Struktura organizacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Oczyszczalnia
Laboratorium
laboratorium
Tabela twardości wody
ISO
Nagrody i certyfikaty
Ujęcie wody na ul. Tęczowej
Stacja uzdatniania wody ul. Rajska

Aktualności

Aktualności
Komunikaty
Planowane przerwy w dostawie wody

Zgłoś awarię

Obsługa klienta

Informacje ogólne
E-bok
Cennik usług
Elektroniczny system obsługi klienta
E-faktura
Formularz akceptacji e-faktury
Formularz zmiany adresu e-mail
Formularz rezygnacji z e-faktury
Szybka płatność systemem BlueCash
System powiadomień SMS
Rozliczanie za wodę i ścieki
Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki
Zgłaszanie stanu podlicznika ogrodowego/ na dodatkowym źródle poboru wody
Warunki rozliczeń w budynkach wielolokalowych
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę/odp.ścieków
Nowy odbiorca
Zmiana odbiorcy
Gospodarka wodomierzowa
Wymiana wodomierza
Ekspertyza wodomierza
Zgłoszenie awarii wodomierza
Formularz zgłoszenia awarii wodomierza
Podlicznik ogrodowy
Instrukcja montażu podlicznika
Przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan
Procedura przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan
Przygotowanie włączenia do kanalizacji
Uproszczona procedura przyłączeniowa do nieruchomości
Procedura likwidacji przyłącza
Procedura wstrzymania wody w związku z zadłużeniem
Usługi pozostałe
Reklamacje
Reklamacje
Zgłoszenie błędów w fakturowaniu za wodę i ścieki
Zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
Zgłoszenie reklamacji usług PWiK Rybnik
Ekspertyza wodomierza
Pliki do pobrania
Wzory umów
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Umowa o odprowadzanie ścieków
Umowa o zaopatrzenie w wodę
Przepisy prawne
Wprowadzenie
Regulamin Rybnik
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
System rezerwacji wizyt
Regulaminy
Pytania i odpowiedzi
Bezumowny pobór wody i odprow. ścieków

Praca

Przetargi

Sprzedaż
Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu
Dostawę wodnego roztworu chlorku żelaza
Dostawę wodnego roztworu siarczanu żelaza
Zakup i zabudowa prasopłuczki skratek
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Dostawa armatury wodociągowej
Dostawa akcesoriów wodomierzowych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa sieci kanalizacji Rudzka/Mała/Zagrodniki

Kontakt