MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki Rybnik Nowiny Rybnik Niewiadom Rybnik Centrum Rybnik Centrum Rybnik Stodoły Wartość parametryczna *
Budowlanych Krzywoustego M.C. Skłodowskiej Cmentarna Cisowa
Data poboru próbki 10.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 15.10.2018 16.10.2018
Symbol Z Z wodomat KR KR
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm] 157 150,8 573 199,6 403 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,64 7,38 6,5 7,29 7,35 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l] 2,5 1,5 0,4 1,4 1,3 15/ akceptowalna
Mętność [NTU] 0,347 0,267 0,523 0,335 0,853 1
Żelazo [μg Fe/l] 160 90 40 60 <30 200
Mangan [μg Mn/l] 12 <10 <10 8 33 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] 0,93 0,77 2,6 0,93 1,37 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,17 0,16 0,02 0,034 0,04 0,3
Amoniak [mg NH4/l] 0,11 0,11 0,12 NB 0,08 0,5
Azotyny [mg NO2/l] <0,03 <0,03 <0,03 NB <0,03 0,5
Glin [μg Al/l] <50 <50 <50 NB <50 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 1 0 9 NB 2 200

 

Opis symboli i odnośników:                    
SPS - stały punkt czerpalny                
KR -  punkt harmonogramowy                
HY - hydrofornia                
Z - zasilanie - sieć magistralna                 
             
jtk - jednostka tworząca kolonię                
NW - nie wykryto                
NB - nie badano                
                    
*    zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)