MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki Rybnik Centrum Rybnik Orzepowice Rybnik Boguszowice Rybnik Smolna Rybnik Golejów Wartość parametryczna *
Tęczowa Łączna Rajska Kilińskiego Gliwicka
Data poboru próbki 02.01.2019 03.01.2019 08.01.2019 08.01.2019 09.01.2019
Symbol SUW KR SUW HY KR
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm] 532,0 351,0 493,0 409,0 385,0 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,5 7,58 7,77 6,78 7,63 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l] 0,8 1,9 1,6 1,0 1,6 15/ akceptowalna
Mętność [NTU] 0,369 0,266 0,097 0,271 0,459 1
Żelazo [μg Fe/l] 70 40 30 40 50 200
Mangan [μg Mn/l] 13 <10 22 <10 8 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] 2,42 1,54 2,08 1,73 1,61 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,03 0,05 0,08 0,04 0,09 0,3
Amoniak [mg NH4/l] <0,04 <0,04 0,32 <0,04 NB 0,5
Azotyny [mg NO2/l] <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 NB 0,5
Glin [μg Al/l] <50 <50 <50 <50 NB 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 0 65 3 1 NB 200

 

Opis symboli i odnośników:                    
SPS - stały punkt czerpalny                
KR -  punkt harmonogramowy                
HY - hydrofornia                
Z - zasilanie - sieć magistralna                 
             
jtk - jednostka tworząca kolonię                
NW - nie wykryto                
NB - nie badano                
                    
*    zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)