MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Centrum

Boguszowice Osiedle

Gotartowice 

Nowiny

Radziejów Wartość parametryczna *
Tęczowa

Os. Południe

Żorska Budowlanych

Trzech Krzyży

Data poboru próbki 08.05.2019 09.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 14.05.2019
Symbol SUW SPC Z

Z

KR
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm]

591,0

508,0 114,1 116,8 133,1 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,78 7,87 7,26 7,39 7,28 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l]

1,1

1,5

1,1 1,5 1,4 15/ akceptowalna
Mętność [NTU] 0,149 0,180 0,196 0,612 0,253 1
Żelazo [μg Fe/l] 10 30 20 110,0 150,0 200
Mangan [μg Mn/l]

13

39 9 35 19 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] 2,52 2,05 0,70 0,67 0,73 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,02 0,055 0,16 0,012 0,02 0,3
Amoniak [mg NH4/l] 0,03 0,35

0,09

0,05

0,01 0,5
Azotyny [mg NO2/l] 0,005

0,045

0,019 0,013 0,033 0,5
Glin [μg Al/l] 30

<50

<50 <50 <50 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 0 1 0 1 1 200

 

Opis symboli i odnośników:                    
SPS - stały punkt czerpalny                
KR -  punkt harmonogramowy                
HY - hydrofornia                
Z - zasilanie - sieć magistralna                 
             
jtk - jednostka tworząca kolonię                
NW - nie wykryto                
NB - nie badano                
                    
*    zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)