MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Ligota

Nowiny

Centrum

Popielów

Zamysłów Wartość parametryczna *
ul.Słowackiego ul.Budowalnych ul.Chalotta ul.Konarskiego

ul.Wodzisławska

Data poboru próbki 06.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 07.03.2019 11.03.2019
Symbol Z Z KR

KR

KR
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm] 145,7 166,5 854,0 149,5 147,1 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,48 7,34 6,70 7,52 7,21 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l] 0,3 1,3 <5,0 2,0 1,7 15/ akceptowalna
Mętność [NTU] 0,218 0,451 0,120 0,440 0,196 1
Żelazo [μg Fe/l] <30 170 <60 90 70 200
Mangan [μg Mn/l] <10 <10 NB <10 <10 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] 0,81 0,79 NB 0,86 0,75 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,11 0,08 NB 0,069 0,019 0,3
Amoniak [mg NH4/l] <0,04 <0,04 <0,05 <0,04 <0,04 0,5
Azotyny [mg NO2/l] <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,5
Glin [μg Al/l] <50 <50 <10 <50 24 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 NB 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 NB 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 1 0 NB 2 NW 200

 

Opis symboli i odnośników:                    
SPS - stały punkt czerpalny                
KR -  punkt harmonogramowy                
HY - hydrofornia                
Z - zasilanie - sieć magistralna                 
             
jtk - jednostka tworząca kolonię                
NW - nie wykryto                
NB - nie badano                
                    
*    zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)