MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Krótki rys historyczny

Rybnik już w najdawniejszych przekazach był osadą związaną z gospodarką wodną opartą w znaczącej mierze o połów ryb. Dwa podstawowe cieki wodne: Ruda i Nacyna były od początku eksploatowane dla celów ówczesnej gospodarki miejskiej. U schyłku średniowiecza i XVII wieku gospodarka produkcyjna na obszarze miasta Rybnika opierała się na wykorzystaniu wody jako siły napędowej dla młynów i do produkcji towarów konsumpcyjnych. Różne formy rzemiosła wiązały się również z potrzebą wykorzystania wody. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców odbywało się w oparciu o rzekę Nacynę oraz innych małych ujęć wodnych i małych cieków wodnych funkcjonujących na terenie miasta. Od początku XX wieku rosnąca populacja miasta, prężnie rozwijający się przemysł i rzemiosło wymusiły dynamiczną rozbudowę system zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji może poszczycić się wieloletnia tradycją. Jego początki sięgają roku 1967. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie wody związane z programem budowy kopalń, jaki w tym czasie był realizowany, konieczne było stworzenie rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę tak, by zaopatrzyć w wodę cały powiat rybnicki. Na początku Wodociągi Rybnickie funkcjonowały jako przedsiębiorstwo komunalne, a ostatecznie od marca 2000 roku jako spółka prawa handlowego. System zaopatrzenia Miasta Rybnika oraz Gmin Jejkowice i Gaszowice w wodę oparty jest o źródła:

- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
- Stacja Uzdatniania Wody Rybnik-Stodoły
- Studnia głębinowa na ul. Tęczowej w Rybniku – własne ujęcie wody.

System ten zapewnia miastu pełne zaopatrzenie w wodę. Długość sieci wodociągowej eksploatowanej na terenie gmin: Rybnik, Gaszowice i Jejkowice wynosi obecnie 1 129,7 km. Z kolei długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej na terenie miasta Rybnika wynosi łącznie z przyłączami domowymi:  843,21 km.
Firma zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki na terenie Miasta Rybnika, Gminy Jejkowice i Gaszowice. System zaopatrzenia w wodę jest oparty o zakupy wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców w latach 2002 do 2010 powstała nowoczesna sieć kanalizacyjna. W tym czasie wybudowano 548 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni na obszarze 17 dzielnic Rybnika oraz dwóch sąsiednich gmin. Szacuje się, że dzięki projektowi ok. 96% ścieków z powyższego obszaru trafiać będzie do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.

W celu całkowitego zorientowania na klienta jego potrzeby oraz jakość świadczonych usług przez przedsiębiorstwo PWIK uruchomiło w 2004 roku Biuro Obsługi Klienta, miejsce w którym Klient może załatwiać wszystkie sprawy począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłącza poprzez zlecenie robót budowlanych, aż po zawarcie finalnej umowy o zaopatrzenie w wodę, czy odprowadzanie ścieków. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo jest wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Firma może poszczycić się znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami, między innymi jest wielokrotnym laureatem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Solidna Firma”, „Polski Sukces” oraz konkursów: „Solidny Pracodawca Śląska 2009”, „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Innosilesia 2011 i 2012”, „Czarny Diament”, „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” i wielu innych.