MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Informacje ogólne

E-BOK   załóż konto>>>     zaloguj się>>>

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail:   iod@pwik-rybnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

 

Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rybniku tworzy zespół pracowników, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają Klientom pełną i rzetelną informację na temat usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Dzięki ich pomocy wszelkie załatwiane sprawy staną się prostsze.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne  w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa : 07:00 – 15:00
- czwartek, piątek : 07:00 do 18:00

Kasa jest czynna w godzinach:
od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do 15:00
 w piątki od 7:00 do 12:30

UWAGA: W holu głównym budynku administracyjnego PWiK Sp. z o.o. w Rybniku znajduje się
WPŁATOMAT, za pośrednictwem którego można dokonywać wpłat przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

W Biurze Obsługi Klienta uzyskacie Państwo informacje oraz załatwicie następujące sprawy:


Stanowisko IV
Tel. 032/4328000
- informacje ogólne o świadczonych przez przedsiębiorstwo usługach
- zlecenia: wywozu nieczystości wozami asenizacyjnymi, czyszczenia kanalizacji, analizy laboratoryjnej
- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Stanowisko III
Tel. 032/4328000
- Faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 
- Przyjmowanie zleceń na montaż wodomierza do rozliczania ilości wody bezpowrotnie straconej
- windykacja

Stanowisko II
Tel. 032/4328000
- Zgłoszenie przyłącza wod.-kan. do odbioru technicznego
- Zlecenie wykonania wcinki do sieci PWIK
- Zlecenie wykonania przyłącza wod.-kan
- reklamacje.

Stanowisko I
Tel. 032/4328000
- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- Wykonywanie projektów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
- Uzgodnienia branżowe

Kierownik BOK Karolina Wacławiec
Tel. 032/4328087

Szanowni Klienci
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku informuje o możliwości umówienia wizyty w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną. Nowe rozwiązanie stanowi duże ułatwienie dla Klienta, który sam dokonuje wyboru godziny spotkania unikając w ten sposób oczekiwania w kolejce.
Zapraszamy do skorzystania z tego udogodnienia
Rezerwacja godziny 

 

 

 

 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta