MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Ekspertyza wodomierza

Reklamacja wskazań wodomierza

 W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku - zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza ( sprawdzenia przez Urząd Miar i Wag). 
Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza wodociągowego (wymieniany na inny) przez monterów PWiK, umieszczany w specjalnym opakowaniu zabezpieczającym, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza.
Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym podaje wyniki sprawdzenia.
Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

Formularz zlecenia ekspertyzy: 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta