MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Cennik usług

 

Cennik usług PWiK Sp. z o.o. w Rybniku – obowiązuje od dnia 5 czerwca 2018 r.
 
TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE 
OD 05.06.2018 r. do 04.06.2021 r.

 

Tabela 1.  Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK
Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena 1 m³

dostarczonej wody

5,10

5,51

5,16

5,57

5,27

5,69

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody

Tabela 2.   Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków

8,75

9,45

8,79

9,49

8,82

9,53

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków

Tabela 3.a  Wysokość stawek opłat abonamentowych w zakresie usług dostarczania wody na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Grupa 1

6,05

6,53

6,10

6,59

6,15

6,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/

odbiorcę usług

Grupa 2

5,15

5,56

5,19

5,61

5,23

5,65

Grupa 3

5,75

6,21

5,80

6,26

5,85

6,32

Grupa 4

39,03

42,15

39,94

43,14

39,67

42,84

Grupa 5

38,13

41,18

39,03

42,15

38,75

41,85

Grupa 6

359,81

388,59

368,08

397,53

365,51

394,75

Grupa 7

358,91

387,62

367,17

396,54

364,59

393,76

Grupa 8

8,07

8,72

8,16

8,81

8,24

8,90

Grupa 9

6,28

6,78

6,34

6,85

6,39

6,90

Grupa 10

7,48

8,08

7,56

8,16

7,63

8,24

Grupa 11

41,05

44,33

42,00

45,36

41,76

45,10

Grupa 12

39,26

42,40

40,18

43,39

39,91

43,10

Grupa 13

361,83

390,78

370,14

399,75

367,60

397,01

Grupa 14

360,04

388,84

368,32

397,79

365,75

395,01

Grupa 15

-

-

-

-

-

-

Grupa 16

-

-

-

-

-

-

Grupa 17

-

-

-

-

-

-

Grupa 18

-

-

-

-

-

-

Grupa 19

-

-

-

-

-

-

Grupa 20

-

-

-

-

-

-

Grupa 21

-

-

-

-

-

-

Grupa 22

2,03

2,19

2,06

2,22

2,09

2,26

Grupa 23

1,13

1,22

1,15

1,24

1,17

1,26

Grupa 24

1,73

1,87

1,76

1,90

1,79

1,93

Grupa 25

4,05

4,37

4,12

4,45

4,18

4,51

Grupa 26

2,26

2,44

2,30

2,48

2,33

2,52

 

 

Tabela 3.b  Wysokość stawek opłat abonamentowych w zakresie usług odbioru ścieków na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Cena  netto

Cena

 z VAT

Grupa 1

9,67

10,44

9,71

10,49

9,77

10,55

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/

odbiorcę usług

 

Grupa 2

8,77

9,47

8,80

9,50

8,85

9,56

Grupa 3

9,37

10,12

9,41

10,16

9,47

10,23

Grupa 4

76,27

82,37

77,10

83,27

77,07

83,24

Grupa 5

75,37

81,40

76,19

82,29

76,15

82,24

Grupa 6

845,25

912,87

854,84

923,23

893,68

965,17

Grupa 7

844,35

911,90

853,93

922,24

892,76

964,18

Grupa 8

-

-

-

-

-

-

Grupa 9

-

-

-

-

-

-

Grupa 10

-

-

-

-

-

-

Grupa 11

-

-

-

-

-

-

Grupa 12

-

-

-

-

-

-

Grupa 13

-

-

-

-

-

-

Grupa 14

-

-

-

-

-

-

Grupa 15

11,69

12,63

11,77

12,71

11,86

12,81

Grupa 16

9,90

10,69

9,95

10,75

10,01

10,81

Grupa 17

11,10

11,99

11,17

12,06

11,25

12,15

Grupa 18

78,29

84,55

79,16

85,49

79,16

85,49

Grupa 19

76,50

82,62

77,34

83,53

77,31

83,49

Grupa 20

847,27

915,05

856,90

925,45

895,77

967,43

Grupa 21

845,48

913,12

855,08

923,49

893,92

965,43

Grupa 22

2,03

2,19

2,06

2,22

2,09

2,26

Grupa 23

1,13

1,22

1,15

1,24

1,17

1,26

Grupa 24

1,73

1,87

1,76

1,90

1,79

1,93

Grupa 25

-

-

-

-

-

-

Grupa 26

-

-

-

-

-

-

 

Odbiorca usług - ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, rozliczanego za pomocą wodomierza lub lokalowego lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody lub nieopomiarowanego, rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody lub odebranych ścieków.

 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej naliczana jest dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, rozliczanego za pomocą wodomierza głównego lub lokalowego lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody lub nieopomiarowanego, rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach, np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Charakterystyka grup taryfowych

Grupa taryfowa

 

Opis

Grupa 1-7 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na dostawę wody i odbiór ścieków

Grupa 1

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 2

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 3

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 4

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 5

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 6

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 7

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 8-14 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na dostawę wody

Grupa 8

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 9

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw.    e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 10

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia (ryczałt) lub ilości wody określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 11

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 12

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody  z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw.         e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 13

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 14

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 15-21 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na odbiór ścieków

Grupa 15

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub  urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 16

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 17

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia (ryczałt) lub ilości ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach.

Grupa 18

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych  wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 19

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków  z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 20

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 21

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i  korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 22-24 odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i  odbiór ścieków

Grupa 22

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 23

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw.           e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 24

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm  zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 25-26 odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody

Grupa 25

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem  poczty.

Grupa 26

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

 

 

 


 
POZOSTAŁE USŁUGI

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ WODY I ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW

 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Lp.

Usługa

jm.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Wydanie warunków technicznych podłączenia do wodociągu i/lub kanalizacji

szt.

53,54

8%

57,82

2

Wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków sanitarnych ze studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce Inwestora

szt.

26,61

8%

28,74

3

Wydanie warunków technicznych przebudowy uzbrojenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z uzbrojeniem wod-kan

szt.

37,51

8%

40,51

4

Wydanie warunków technicznych budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

szt.

90,73

8%

97,99

 1. GOSPODARKA WODOMIERZOWA

1

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz radiowy/montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

287,09

8%

310,06

2

Wymiana wodomierza tradycyjnego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz radiowy/montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

287,09

23%

353,12

3

Montaż wodomierza radiowego na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - moduł radiowy własnością PWiK - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

225,54

8%

243,58

4

Montaż wodomierza radiowego na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - moduł radiowy własnością PWiK - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

szt.

225,54

23%

277,41

5

Wymiana wodomierza tradycyjnego na wodomierz radiowy na dodatkowym źródle poboru (moduł własnością PWiK) - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

153,84

8%

166,15

6

Wymiana wodomierza tradycyjnego na wodomierz radiowy na dodatkowym źródle poboru (moduł własnością PWiK) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

153,84

23%

189,22

7

Montaż wodomierz radiowego na dodatkowym źródle poboru wody na przygotowanym podejściu wodomierzowym (moduł własnością PWiK) - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

Szt.

153,84

8%

166,15

8

Montaż wodomierz radiowego na dodatkowym źródle poboru wody na przygotowanym podejściu wodomierzowym (moduł własnością PWiK) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

153,84

23%

189,22

9

Wymiana wodomierza radiowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy) budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

Szt.

153,84

8%

166,15

10

Wymiana wodomierza radiowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej (moduł własnością odbiorcy) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

153,84

23%

189,22

11

Plombowanie wodomierza - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

48,52

8%

52,40

12

Plombowanie wodomierza - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

48,52

23%

59,68

13

Plombowanie wodomierza podczas włączenia do sieci kanalizacyjnej na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) -  budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym(art. 41 ust. 12 ustawy VAT

szt.

18,08

8%

19,53

14

Plombowanie wodomierza podczas włączenia do sieci kanalizacyjnej na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor) - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

Szt.

18,08

23%

22,24

15

Konfiguracja modułu radiowego w jednej lokalizacji wskazanej przez usługodawcę - budynki zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy VAT)

szt.

5,33

(do usługi zostanie doliczony koszt dojazdu, tj. 26,16 zł netto)

8%

5,76

16

Konfiguracja modułu radiowego w jednej lokalizacji wskazanej przez usługodawcę - pozostałe obiekty budowlane (art. 41 ust. 1 ustawy VAT)

 

 

Szt.

5,33

(do usługi zostanie doliczony koszt dojazdu, tj. 26,16 zł netto)

23%

6,56

 1. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE DZIAŁANIA PWIK SP. Z O.O. W RYBNIKU

1

Wywóz nieczystości samochodem o poj. 6,3m(cena 1 kursu)

szt.

153,52

8%

165,80

2

Wywóz nieczystości samochodem o poj. 7,7m3 (cena 1 kursu)

szt.

165,01

8%

178,21

3

Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela

szt.

63,02

8%

68,06

4

Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek właściciela

szt.

63,02

8%

68,06

5

Dowóz wody samochodem o poj. 1 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody

h

98,84

8%

106,75

6

Dowóz wody samochodem o pojemności 5 m3 - do podanej ceny usługi należy doliczyć koszt dostarczonej wody

h

132,51

8%

143,11

             

 

 
III. USŁUGI PROJEKTOWE

1

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej zlokalizowanej na posesji

szt.

193,90

23%

238,50

2

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej

szt.

342,00

23%

420,66

3

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej

szt.

566,00

23%

696,18

4

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

5

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

6

Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączem wody o długości do 100 m

szt.

1078,00

23%

1325,94

7

Wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączem wody o długości powyżej 100 m

szt.

Wycena
indywidualna

23%

 

8

Wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody (tj. od dwóch budynków)

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

9

Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości do 100 m

szt.

1078,00

23%

1325,94

10

Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem o długości powyżej 100m

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

11

Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (tj. od dwóch budynków)

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

IV. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI

1

Nadzór nad włączeniem do sieci kanalizacyjnej

h

114,66

23%

141,03

2

Nadzór nad włączeniem do sieci kanalizacyjnej  - każde następne rozpoczęte 30 minut

0,5 h

57,33

23%

70,51

 


             A. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku wraz z robotami ziemnymi

 

Roboty budowlano - montażowe

       
 

1) Wykonanie pierwszego metra przyłącza*****

mb

217,01

23%

266,92

 

2) Wykonanie kolejnego metra przyłącza *****

mb

194,75

23%

239,54

 

3) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy

szt.

118,16

23%

145,34

 

4) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 425

szt.

391,46

23%

481,49

 

5) Klapa zwrotna kan. fi 110

szt.

78,34

23%

96,36

 

6) Klapa zwrotna kan. fi 160

szt.

136,59

23%

168,00

B. Wykonanie podłączeń od studzienki do budynku  bez robót ziemnych 

 

Roboty budowlano – montażowe

       
 

1) wykonanie pierwszego metra przyłącza

mb

66,48

23%

81,77

 

2) wykonanie kolejnego metra przyłącza

mb

44,22

23%

54,39

 

3) Wejście do budynku przez ścianę piwnicy

szt.

118,16

23%

145,34

 

4) Studzienka rewizyjna fi 315/fi 425

szt.

391,46

23%

481,50

 

5) Klapa zwrotna kan.  fi 110

szt.

78,34

23%

96,36

 

6) Klapa zwrotna kan. fi 160

szt.

136,59

23%

168,00

 
 
V. USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA WODOCIĄGÓW

1

Nadzór nad wykonaniem włączenia do sieci wodociągowej

h

114,66

23%

141,03

2

Nadzór nad włączeniem do sieci wodociągowej - każde następne 30 minut

0,5 h

57,33

23%

70,51

 
 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz wykopem
       

1

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza PE fi 32-40 z wykopem *****

szt

932,07

23%

1146,45

2

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza PE fi 50-63 z wykopem *****

Szt.

1030,91

23%

1268,02

3

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza o średnicy > PE fi 63 z wykopem *****

Szt.

Wycena indywidualna

 

 

4

Wykonanie kolejnego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 32-40 wraz z wykopami*****

mb

202,28

23%

248,80

5

Wykonanie kolejnego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu 50-63 wraz z wykopami*****

mb

209,53

23%

257,72

6

Wykonanie kolejnego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy pow. fi63 wraz z wykopami*****

mb

Wycena indywidualna

 

 

 

 1. Wykonanie przyłącza wodociągowego bez wykopu

 

 

 

 

1

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza PE fi 32-40 bez wykopu

szt.

751,60

23%

924,47

2

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza PE fi 50-63 bez wykopu

szt.

850,44

23%

1046,04

3

Wykonanie  pierwszego metra przyłącza o średnicy > PE fi 63 bez wykopu

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

4

Wykonanie  kolejnego metra przyłącza PE fi 32-40 bez wykopu

szt.

55,67

23%

68,47

5

Wykonanie  kolejnego metra przyłącza PE fi 50-63 bez wykopu

szt.

73,49

23%

90,39

6

Wykonanie kolejnego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy pow. fi63 bez wykopów

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

7

Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy

Szt.

137,98

23%

169,71

8

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 32 w budynku

Szt.

323,78

23%

398,25

9

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 40 w budynku

Szt.

353,10

23%

434,31

10

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 50 w budynku

Szt.

572,17

23%

703,77

11

Wykonanie podejścia wodomierzowego wraz z montażem rur PE fi 63 w budynku

Szt.

828,52

23%

1019,08

12

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 25

szt.

80,98

23%

99,60

13

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 32

szt.

117,63

23%

144,68

14

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 40

szt.

166,31

23%

204,56

15

Montaż zaworu antyskażeniowego DN 50

szt.

514,81

23%

633,22

16

Zabudowa studzienki termoizolacyjnej (z wbudowanym materiałem wchodzącym w skład podejścia wodomierzowego) z PE dla przewodów do fi 40 bez wykopu

Szt.

1000,47

23%

1230,58

 
VI. POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI WOD.-KAN.

 

WODOCIĄG

       

1

Lokalizacja awarii wodociągowych

h

115,84

 23% 

 142,48 

2

Samochód do lokalizacji awarii wodociągowych cena za 1 km

km

1,09

23%

1,34

3

Pełnienie nadzoru branżowego

h

78,12

23%

96,08

4

Przejazd 1 km

km

1,09

23%

1,34

5

Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie

szt.

72,53

23%

89,21

6

Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy podłączeniowej do jednego budynku

szt.

48,35

8%

52,22

7

Wykonanie prac budowlanych związanych z przywróceniem zasilania w wodę budynku

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

8

Przeniesienie zestawu wodomierzowego bez konsoli

szt.

297,00

23%

365,31

9

Przeniesienie zestawu wodomierzowego z konsolą (fi 15-20)

Szt.

354,75

23%

436,34

10

Przeniesienie zestawu wodomierzowego z konsolą > fi 20

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

11

Przeniesienie zestawu wodomierzowego wraz z przebudową podejścia wodomierzowego

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

12

Przebudowa przyłącza wodociągowego

szt.

Wycena indywidualna

23%

 

13

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 bez wykopu**

szt.

319,13

8%

344,66

14

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 bez wykopu**

szt.

493,20

8%

532,66

15

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 wraz z wykopem***

szt.

588,16

8%

635,21

16

Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 wraz z wykopem***

szt.

757,39

8%

817,98

17

Usunięcie uszkodzenia wodociągu/kanalizacji inne niż w punkcie VI.A 11 -14

Szt.

Wycena indywidualna

8%

 

18

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w obiektach mieszkalnych ****
Jednostka miary: "punkt" określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru (bez materiału)

pkt

50,00

8%

54,00

19

Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w innych obiektach niż mieszkalne ****
Jednostka miary: „punkt” (pkt) określa doprowadzenie instalacji zimnej wody lub instalacji ciepłej wody do przyboru lub wykonanie odpływu kanalizacyjnego od przyboru (bez materiału)

pkt

50,00

23%

61,50

20

Wymiana uszkodzonego zaworu

Szt.

Wycena indywidualna

23%

 

21

Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. w celu usuwania awarii wodociągowych

Szt.

92,10

23%

113,28

 

 

 1. KANALIZACJA
       

1

Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 22:00

h

239,31

8%

258,45

2

Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta

h

284,92

8%

307,71

3

Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 22:00

szt.

201,35

8%

217,46

4

Samochód specjalistyczny do udrożnienia ciągu kanalizacyjnego w godzinach nocnych (22:00-6:00) oraz soboty, niedziele i święta

szt.

240,05

8%

259,25

5

Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. w celu usuwania awarii kanalizacyjnych

Szt.

159,20

23%

195,82

6

Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej  urządzeniem zadymiającym

h

186,97

23%

229,97

7

Wykonanie inspekcji telewizyjnej do 30 mb wraz z opisem lub 1 godz. postoju niezawinionego przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku

h

176,81

23%

217,47

8

Wykonanie inspekcji telewizyjnej powyżej 30 mb

mb

5,90

23%

7,26

VII. USŁUGI W ZAKRESIE ANALIZ LABORATORYJNYCH

1

Analiza ścieków obejmująca 20 oznaczeń

szt.

422,98

23%

520,27

2

Analiza ścieków - pakiet przydomowe oczyszczalnie ścieków - 2 oznaczenia

szt.

94,26

23%

115,94

3

Analiza wody w zakresie zgodnym z monitoringiem kontrolnym wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

szt.

144,80

23%

178,10

4

Analiza fizykochemiczna wody obejmująca 16 oznaczeń

szt.

186,51

23%

229,41

5

Analiza bakteriologiczna wody obejmująca 6 oznaczeń

szt.

96,74

23%

118,99

6

Analiza bakteriologiczna wody obejmująca oznaczenia bakterii gr. coli, bakterii E.coli

Szt.

27,15

23%

33,39

 
 
VIII. OBSŁUGA GEODEZYJNA PRZYŁĄCZY

1

Inwentaryzacja kanalizacyjnego przyłącza indywidualnego o długości do 25 metrów bieżących

szt.

wg cen  usługi obowiązujących
  w dniu realizacji zlecenia

23%

 

2

Inwentaryzacja kanalizacyjnego przyłącza indywidualnego o długości powyżej 25 metrów bieżących

szt.

23%

 

Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego indywidualnego

szt.

23%

 

 
 
IX. POZOSTAŁE USŁUGI – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1

Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala 1:250, 1:500

Pierwsza strona

40,08

8%

43,29

2

Uzgodnienie branżowe - mapa A4 skala 1:250, 1:500

Każda kolejna strona

24,05

8%

25,97

3

Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala  1:1000

Pierwsza strona

53,54

8%

57,82

4

Uzgodnienie branżowe – mapa A4 skala  1:1000

Każda kolejna strona

40,08

8%

43,29

5

Uzgodnienie lokalizacyjne  (lokalizacja planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod.- kan.)

szt.

32,06

8%

34,62

6

Uzgodnienie trasy w przypadku planowanej budowy uzbrojenia innego niż wod.-kan.

szt.

40,08

8%

43,29

                                 

 

*dopuszcza się sporządzenie kosztorysu indywidualnego
**bez materiału
*** bez materiału, robót drogowych
**** stawka podatku VAT jest zgodna z art. 41 ust. 12 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
***** bez  robót drogowych (rozbiórka lub odtworzenie nawierzchni) i prac związanych z przewiertami.
 

 

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o. o. w Rybniku.

 

 1. Podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów jest przeprowadzenie kontroli jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji pobranych w studzience kanalizacyjnej w miejscu granicy podziału własności urządzeń kanalizacyjnych w obecności upoważnionego przedstawiciela Dostawcy ścieków.
 2. W razie stwierdzenia przekroczeń, o wynikach kontroli Dostawca ścieków zostanie pisemnie poinformowany w terminie 21 dni od daty jej przeprowadzenia, ponad to zostanie wyznaczony termin ponownej kontroli.
 3. W razie stwierdzenia przekroczenia parametrów ścieków podczas drugiej kontroli Dostawca ścieków  uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, powiększone
  o podatek VAT, które są naliczane od dnia stwierdzenia przekroczeń do dnia ich ustania.
 4. Za dzień ustania przekroczenia uznaje się dzień ponownej kontroli dokonanej przez PWiK Sp. z o.o.
  na pisemny wniosek Dostawcy ścieków, bądź dzień poboru ścieków przez akredytowane laboratorium i przekazanie wyników do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku. W obu przypadkach otrzymane wyniki muszą potwierdzić ustanie przekroczenia.
 5. Do podstawowych parametrów podlegających kontroli przez PWiK Sp. z o.o. należą:

Temperatura, pH, fosfor ogólny, pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), zawiesina ogólna oraz substancje ekstrahujące się eterem naftowym
i chlor wolny. PWiK Sp. z o.o. nie wyklucza również badania dodatkowych parametrów (Tabela 4), jeżeli na ich obecność wskazuje rodzaj produkcji lub usług wykonywanych przez Dostawcę ścieków.

Tabela 4.  Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna wartość

Jednostkowa stawka opłaty

za 1 m3

I

II

III

IV

Temperatura

oC

35,0

  0,07 zł- gdy wartość przekroczona < 5oC

  0,13 - gdy wartość przekroczona ≥ 5oC

pH – odczyn

jednostka pH

6,5 ≤ pH ≤ 9,5

  0,13 zł- gdy wartość zakresu przekroczona < 0,5 jpH

  0,33 zł- gdy wartość zakresu przekroczona o 0,5 – 1,5 jpH

  0,66 zł- gdy wartość zakresu przekroczona o 1,5 – 2,5 jpH

  1,28 zł- gdy wartość zakresu przekroczona > 2,5 jpH

Azot amonowy

mg/l

100,0

2,63 zł

Azot azotynowy

10,0

2,63 zł

Fosfor ogólny

15,0

2,63 zł

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

800,0

2,63 zł

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

1000,0

1,58 zł

Siarczany

500,0

0,49 zł

Chlorki

1000,0

0,49 zł

Zawiesina ogólna

350,0

0,49 zł

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15,0

46,07 zł

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

15,0

46,07 zł

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

100,0

46,07 zł

Cynk

 

 

 

 

 

mg/l

5,0

69,10 zł

Cyna

2,0

69,10 zł

Chrom ogólny

1

69,10 zł

Kobalt

1,0

69,10 zł

Molibden

1,0

69,10 zł

Wanad

2,0

69,10 zł

Chlor całkowity

4,0

86,34 zł

Chlor wolny

1,0

86,34 zł

Arsen

0,5

86,34 zł

Miedź

1,0

86,34 zł

Nikiel

1,0

86,34 zł

Ołów

1,0

86,34 zł

Srebro

0,5

86,34 zł

Rtęć

0,2

115,17 zł

Kadm

0,4

115,17 zł

Stawki obowiązują 3 lata.

 

Przyjęta metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zgodna jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2177 z późn. zm.) i innymi właściwymi przepisami w tym zakresie.

 

 

 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta