MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Ankieta

Badanie opinii klientów na temat działań podejmowanych przez PWiK Rybnik

Kwestionariusz ankiety
 

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat działań podejmowanych przez PWiK Rybnik. Badania mają charakter anonimowy, dane osobowe nie będą używane w trakcie opracowywania raportu. Wyniki badań przyczynią się do dalszej poprawy świadczonych przez firmę usług i tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców Rybnika.

Instrukcja: Proszę przeczytać uważnie poniższe stwierdzenia i zaznaczyć kursorem wybraną odpowiedź. Przy kolejnych pozycjach zamieszczone są szczegółowe instrukcje odpowiedzi. W pytaniach zamkniętych należy wybrać jedną odpowiedź lub wszystkie prawdziwe, jeśli dodano zapis „wielokrotny wybór”  albo też wskazaną liczbę   odpowiedzi.

Jakość życia i potrzeby mieszkańców

1. Czy korzystają Państwo z wodomatu ustawionego w mieście w ramach akcji „Sięgnij po orzeźwienie”?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

2. Jak oceniacie Państwo inicjatywę sprzedaży wody w wodomacie?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

3. Czy używają Państwo wody z kranu bezpośrednio do picia bez przegotowywania?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

4. Jak oceniacie Państwo kurtyny wodne działające w czasie upałów w Rybniku?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

5. Czy oszczędzają Państwo wodę?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

6. Czy napełniają Państwo basen kąpielowy w ogrodzie?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

7. Czy używają Państwo, i zazwyczaj o której porze, wody z sieci wodociągowej w celu podlewania ogrodu?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

8. Czy odwiedzają Państwo stronę internetową PWiK Rybnik?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

9. Jeśli tak, to które informacje są przez Państwa czytane i oglądane?

WIELOKROTNY WYBÓR

10. W jaki sposób komunikują się Państwo z PWiK w przypadku awarii sieci?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

11. Czy byliby Państwo zainteresowani następującymi informacjami związanymi z osobistym użytkowaniem wody:

WIELOKROTNY WYBÓR

12. Jak rodzaj kontaktu dla otrzymywania powyższych informacji byłby dla Państwa najbardziej odpowiedni?

WIELOKROTNY WYBÓR

13. Czy byliby skłonni Państwo, w celu zapobieganiu awariom sieci informować PWiK o planowanym nietypowym zużyciu wody (np. napełnianie basenu)

14. Jakie byłyby Państwa oczekiwania wobec kierunku zmian w zarządzaniu dystrybucją wody?

WIELOKROTNY WYBÓR

15. W jakim stopniu uznają Państwo funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w mieście za uciążliwe?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŻ

16. Jeżeli jest to w jakimś stopniu uciążliwe, to co najbardziej przeszkadza?

17. W jakim stopniu uznają Państwo za uciążliwe funkcjonowanie przepompowni ścieków?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

Wizerunek firmy i ocena działań prospołecznychCzy znacie Państwo poniższe inicjatywy organizowane przez PWiK dla kształtowania świadomości ekologicznej? Jeśli tak, to jak Państwo je oceniacie?

18. Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Wody dla szkół podstawowych "Na wodzie malowane"

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

19. Eko-weekend w centrum handlowym PLAZA w Rybniku - tematyka oczyszczania ścieków

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

20. Światowy Dzień Mycia Rąk – zajęcia edukacyjne w rybnickich przedszkolach

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

21. Organizacja konkursu fotograficznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Woda? Naturalnie Najlepsza z kranu!"

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

22. Wycieczki do oczyszczalni ścieków w Rybniku- Orzepowicach organizowane dla uczniów

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

23. Czy rozpoznają Państwo logo firmy PWiK

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

24. Czy znają Państwo jakieś hasła marketingowe promujące firmę?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

25. Czy są Państwu znane działania na rzecz poprawy stanu środowiska prowadzone przez PWiK Rybnik?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

26. Jakie są Państwa propozycje odnośnie dalszych innowacyjnych działań ekologicznych, które mogłoby wprowadzać przedsiębiorstwo?

27. Czy dostrzegają Państwo, konieczność współpracy PWiK Rybnik z instytutami naukowo-badawczymi w celu wdrażania usprawnień w działaniu firmy?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

28. Jeśli tak, to co powinno być najważniejszym efektem tej współpracy?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

29. Czy są Państwu znane działania PWiK wspierające rozwój lokalnych organizacji, np. kulturalno-sportowych?

PROSZĘ WYBRAĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ

30. Płeć

Metryczka

31. Wiek

32. Ilość osób w gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących)

33. Jakie posiada Pani wykształcenie

34. Miejsce zamieszkania, dzielnica

35. Prawo do użytkowania zamieszkiwanego budynku

36. Posiadanie ogrodu w tym ogródka działkowego

37. Administrator budynku (jeżeli jest)

Dziękujemy za udział w badaniu

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
E-BOK - Strefa Klienta E-BOK
Strefa Klienta