MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

RODO - ODPOWIEDZI NA NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

 

Co oznacza skrót RODO?

 

Odnosi się on do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Od kiedy RODO będzie stosowane?

 

Od 25 maja 2018 roku

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

 

Podstawowym celem jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Pod Lasem 62.

 

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Wnioski w sprawie realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych w tym żądanie o udzielenie informacji, np. w sprawie stanu należności można składać:

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta, Rybnik ul. Pod Lasem 62,

- elektronicznie za pośrednictwem swojego adresu mailowego zarejestrowanego w bazie danych PWiK,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy E-BOK (po utworzeniu swojego konta),

- listownie na adres naszej placówki.

We wniosku prosimy podać dane, na podstawie których będziemy mogli Państwa  zidentyfikować (imię, nazwisko i kod nabywcy lub PESEL).

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: 32/4328089, email: iod@pwik-rybnik.pl