MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

 

KOMUNIKAT

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku uprzejmie informuje, że okres obowiązywania taryf stawek i opłat za wodę i ścieki na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z dn. 27.11.2017 r., poz. 2180) ulega przedłużeniu do dnia 8 czerwca 2018 r.