MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA WODY 2018

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Rybnika oraz Gaszowic i Jejkowic do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu artystycznego. Tym razem zadanie będzie polegało na stworzeniu plakatu reklamującego WODOMAT - pierwszy w Polsce sklepik z wodą, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszego pięknego miasta i okolic. Wodomat mieści się w samym sercu Środmieścia na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, choć z pewnością każdy już to wie;) 

Na prace - plakaty czekamy do 30 kwietnia.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Przewidziano również nagrody-niespodzianki dla szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Z niecierpliwością czekamy na WASZE prace!!!

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Z DZIEDZINY: NAUKA, KULTURA, SZTUKA pt.:

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży -

„…bo wodomat fajny jest!”

organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 Sp. z o.o. w Rybniku w ramach

ŚWIATOWEGO DNIA WODY 2018

           I. PRZEDMIOT KONKURSU.

Wykonanie pracy plastycznej  - plakatu zachęcającego do korzystania z WODOMATU i picia „rybnickiej kranówki”

II. ORGANIZATORZY.

Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU.

1. Pogłębienie wiedzy o wodzie, jako ograniczonym zasobie naturalnym.

2. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

3. Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju życia na Ziemi.

IV. ADRESACI KONKURSU.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku, tj. Miasta Rybnika oraz Gmin Jejkowice i Gaszowice.

V. ZASADY UCZESTNICTWA.

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na dwie grupy wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie gimnazjów,

2. Uczestnicy zgłaszający prace konkursowe  mogą brać udział w konkursie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów na udział w konkursie i na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu w formie  oświadczenia - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną – projekt plakatu na papierze w formacie A-2 lub A-1.

4. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie w wymaganym terminie pracy wraz z informacjami, o których mowa w pkt 5.

5. Pracę oraz informację zawierającą dane uczestnika, tj. imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, oświadczenie opiekuna,  należy umieścić w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem Organizatora konkursu:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik z dopiskiem "KONKURS PLASTYCZNY 2018".

6. Pracę oraz informację, o której o której mowa w pkt V.5. Regulaminu  należy dostarczyć do Organizatora konkursu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

7.  Prace otrzymane po terminie 30 kwietnia 2018 r.  nie będą oceniane (decyduje data wpływu do PWiK Rybnik).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

9. Z chwilą wpływu do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, do dnia 10 maja 2018 r. dokona wyboru zwycięskich prac w dwóch  grupach wiekowych:

  • Szkoły podstawowe,
  • Szkoły gimnazjalne

2. Komisja wybierze 6 prac (po 3 w każdej grupie wiekowej) przyznając zwycięzcom  nagrody.

3. Komisja Konkursowa przyzna również nagrody specjalne  dla szkół, które zgłoszą do konkursu najbardziej liczną grupę uczestników. 

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą mailową.

6. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku oraz na stronie internetowej www.pwik-rybnik.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu, 32/4328087 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pwik@pwik-rybnik.pl

 

 

 

Oświadczenie opiekuna uczetnika konkursu