MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy
ul. Pod Lasem 62 zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23) ogłasza wprowadzenie  nowych  cen i stawek  opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą  od 05 czerwca 2018 r. do 04 czerwca 2021 r. <<pobierz>>