MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Aktualności

I Kongres Oceny Technologii „Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym”

24-25 marca 2017, Hotel „Olimpia”, Rybnik-Kamień.

 

W dniach 24-25 marca br. w Hotelu Olimpia w Rybniku odbył się I Kongres Oceny Technologii „Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym”, współorganizowany  przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem Kongresu była przede wszystkim  Integracja środowisk naukowych wokół idei oceny technologii oraz  integracja kompetencji rozproszonych w różnych dyscyplinach naukowych. Technology Assessment jako ocena technologii stanowi obecnie podstawowy element systemu współzarządzania  nauką i technologią, który od około dwóch dekad ma decydujący wpływ na kształtowanie polityki naukowo-technologicznej w Unii Europejskiej.

Uczestnicy Kongresu mieli okazję poznać podczas wizyty studialnej na Oczyszczalni Ścieków PWiK Rybnik dobre praktyki w biznesie na przykładzie wdrożonych przez Spółkę innowacyjnych projektów, dzięki którym nastąpiła znaczna poprawa jakości usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, a także zmniejszył się negatywny wpływ na środowisko.

Zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku  wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach innowacyjne projekty były wyzwaniem nie tylko w wymiarze technologicznym czy inwestycyjnym, ale także społecznym. Podążając nurtem społecznego współzarządzania technologią, którego główny element stanowi partycypacyjny model oceny technologii, możliwe było przeprowadzenia kompleksowej, wielowymiarowej ewaluacji wdrażanych innowacji technologicznych z uwzględnieniem interesów społeczności lokalnej.

Powyższe wdrożenia, dzięki którym nastąpiła poprawa efektywności eksploatowania obiektów technicznych  były i są niezbędne dla zaspokajania rosnących wymagań odbiorców usług oczekujących niezawodności i wysokiej jakości usług oraz obniżania kosztów działalności przedsiębiorstwa świadczącego usługi dostawy wody i odbioru ścieków.