MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Zmiana odbiorcy

Do zmiany odbiorcy niezbędne są następujące dokumenty:

1. odpis księgi wieczystej lub akt notarialny własności
2. akt zgonu – w przypadku śmierci współwłaściciela
3. informacja o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - [pobierz]
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności