MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Uproszczona procedura przyłączeniowa do nieruchomości

Uproszczona Procedura przyłączeniowa nieruchomości

do kanalizacyjnej sanitarnej ze studzienki znajdującej się na terenie posesji
 
I. Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji
- należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej –BOK STANOWISKO NR 1 (druk do pobrania nr 2)

II. Wykonawstwo
  1. Przyłącze wykonywane przez PWiK 
- Zlecenie wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od studzienki do budynku/przyłącza kanalizacyjnego – BOK  STANOWISKO NR 2 ((druk do pobrania: nr 13)
- złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 5a)

2. Przyłącze wykonane przez firmę zewnętrzną
- zlecenie wykonania przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego na podstawie wypełnionego druku zlecenia, do którego należy dołączyć oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej  – BOK STANOWISKO NR 2 ( do pobrania druk nr 9)
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 5a)

Po wykonaniu robót inwestor winien zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka kanalizacji – na podstawie Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.dz.u.nr 89 poz.414/z późn.zm/Art.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku braku studzienki kanalizacyjnej na terenie posesji istnieje również uproszczona procedura podłączenia się do studzienki znajdującej się na sąsiedniej działce. Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela z sąsiedniej działki.
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności