MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy
ul. Pod Lasem 62 zgodnie z treścią art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) ogłasza wprowadzenie  nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena  netto

Cena

 z VAT

Jednostka miary

Cena 1 m³ dostarczonej wody

5,01

5,41

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody

Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena  netto

Cena

 z VAT

Jednostka miary

Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków

8,59

9,28

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

Wysokość stawek abonamentowych na całym terenie działalności

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,

- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,

- za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena  netto

Cena

 z VAT

Jednostka miary

A. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/
odbiorcę usług

 

  • grupa 1

3,78

4,08

  • grupa 2

37,12

40,09

  • grupa 3

319,40

344,95

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny.

B. Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/

odbiorcę usług

 

  • grupa 1

7,64

8,25

  • grupa 2

73,82

79,73

  • grupa 3

851,47

919,59

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu odprowadzającego ścieki.

 

C. Za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków:

zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług

  • faktury dostarczone za pośrednictwem poczty

4,17

4,50

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdej faktury dostarczonej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody

  • e-faktury

2,31

2,49

zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego  i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdej wystawionej faktury i udostępnionej poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill (e-faktura) dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków  rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody oraz rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)

  • faktury dla odbiorców rozliczanych według normy ryczałtowej

3,33

3,60

zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane),  rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt) dostarczonej pocztą.

  • Faktury dla zestawu przedpłatowego

3,33

3,60

zł/ okres rozliczeniowy/ odbiorcę usług

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy usług wodno-kanalizacyjnych rozliczanego za pomocą wodomierza głównego z systemem przedpłatowym.

Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą wodomierza głównego, bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, hydrantowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

 

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf, tj. od 1.04.2017 do 31.03.2018r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

cena netto

w zł

cena brutto

w zł

j.m.

1

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego

164,67

177,84

szt.

2

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego

115,70

124,96

szt.

Powyższe stawki opłat pobierane są za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

 

Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności