MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Struktura własności i majątek

Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura własności i majątek


Gmina Miasta Rybnik 
1.183.913 udziałów o łącznej wartości 591.956.500,00 zł. 

Gmina Gaszowice 
9.304 udziałów o łącznej wartości 4.652.000,00 zł 

Gmina Jejkowice
3.280 udziałów o łącznej wartości 1.640.000,00 zł


Majątek
Aktywa trwałe Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 556 976 352,77 zł w tym: rzeczowe aktywa trwałe: 538 566 376,79 zł.
a) grunty 3 611 419,82 zł
b) budynki i lokale 519 012 571,26 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 911 537,34 zł
d) środki transportu 1 785 779,10 zł
e) inne środki trwałe  231 994,19 zł
f) środki trwałe w budowie 7 012 075,08 zł
 
Kapitał zakładowy
598.248.500,00 zł

Struktura procentowego rozkładu udziałów Spółki
 
Miasto Rybnik 98,95%
Gmina Gaszowice 0,78%
Gmina Jejkowice 0,27%