MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Przetargi

Odsprzedaż zbędnych zapasów  magazynowych
Wykaz materiałów do odsprzedaży
pobierz plik

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w następujących ulicach: Bagnistej, Wyzwolenia, Narutowicza / Sokolskiej.  

przedmiary
pobierz plik
projekty
pobierz plik
Specyfikacja techniczna
pobierz plik
Specyfikacja
pobierz plik

Zakup nowych wodomierzy

Specyfikacja
pobierz plik

Usługa regeneracji wodomierzy

Specyfikacja
pobierz plik

Zakup nowych modułów radiowych

Specyfikacja
pobierz plik

Zakup wodomierzy objętościowych wprowadzonych do wtórnego obrotu o pełnych parametrach technicznych po przeprowadzonej regeneracji

Specyfikacja
pobierz plik

Renowacja kanałów ściekowych na terenie Miasta Rybnika.

Mapa ul. Mariańska
pobierz plik
Mapa ul. Szczęść Boże
pobierz plik
Specyfikacja
pobierz plik

Załadunek, transport i zagospodarowanie skratek z terenu oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach.

Specyfikacja
pobierz plik

Załadunek, transport i zagospodarowanie zawartości piaskownika z terenu oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach.

Specyfikacja
pobierz plik

Naprawa kanalizacji metodą punktowo-liniową.

Specyfikacja
pobierz plik

Budowa kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Popiełuszki, Korczaka, Patriotów / Czwartaków.

ul. Korczaka
pobierz plik
ul. Popiełuszki
pobierz plik
ul. Czwartaków
pobierz plik
Specyfikacja techniczna
pobierz plik
Specyfikacja
pobierz plik