MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Pliki do pobrania

Opis grupy plików
Druk 1 Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
pobierz plik
Druk 2 Warunki techniczne odprow. ścieków ze studzienki znajdującej się na terenie posesji
pobierz plik
Druk 3 Oświadczenie - zgoda na wejście w teren - dot. przył. kanalizacji sanitarnej
pobierz plik
Druk 4 Oświadczenie - zgoda na wejście w teren - dot. przył. wodociągowego
pobierz plik
Druk 4a Oświadczenie - zgoda na wykonanie sieci wod-kan oraz remont sieci wyb. na nieruchomości
pobierz plik
Druk 5a Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pobierz plik
Druk 5b Załącznik do wniosku - oznaczenie odbiorcy usług
pobierz plik
Druk 5c Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz plik
Druk 6 Zlecenie kompleksowego opracowania projektu budowlanego przyłącza wody
pobierz plik
Druk 7 Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego
pobierz plik
Druk 8 Pełnomocnictwo dot. realizacji usługi wykonania przyłacza wodociągowe (2x w oryginale)
pobierz plik
Druk 9 Zlecenie wykonania przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego
pobierz plik
Druk 10 Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza/lokalizacji/wywiadu branżowego
pobierz plik
Druk 11 Zlecenie wykonania przyłączenia do urządzenia wodociągowego
pobierz plik
Druk 12 Zlecenie opracowania projektu budowlanego przyłącza wody, kanalizacji sanit. lub deszczowej
pobierz plik
Druk 13 Zlecenie wykonania wewnętrznej instalacji kan. od budynku do miejsca włączenia do sieci PWiK
pobierz plik
Druk 14 Zlecenie wykonania przyłacza kanalizacyjnego
pobierz plik
Druk 15 Zlecenie ogólne
pobierz plik
Druk 16 Wniosek o zawarcie umowy o zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na oczyszczalnię
pobierz plik
Druk 17 Zlecenie wykonania usługi laboratoryjnej
pobierz plik
Druk 18 Zgoda na obciążanie rachunku
pobierz plik
Druk 19 Rozliczanie wodomierzy lokalowych - informacja i formularze
pobierz plik
Druk 20 Zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakosci
pobierz plik
Druk 21 Oświadczenie dotyczące ustalenia normy ryczałtowej z tytułu odprowadzania ścieków
pobierz plik
druk 22 - montaż, plombowanie, konfiguracja wodomierza
pobierz plik
Druk Nr 23 - nadzór nad wykonaniem przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego
pobierz plik
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności