MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Nowy odbiorca

 Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty:

1. Odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
2. W przypadku przyłącza wodociągowego - Uzgodniony w Urzędzie Miasta projekt przyłącza wodociągowego
3. Zlecenie wykonania przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - [pobierz]
 
Obsługa Klienta Obsługa
Klienta
 
Metody płatności Metody
Płatności