MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Mapa strony

Strona główna

O firmie

Przedmiot działalności
Krótki rys historyczny
Forma organizacyjno-prawna
Struktura organizacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Oczyszczalnia
ISO
Nagrody i certyfikaty
Ujęcie wody na ul. Tęczowej

Aktualności

Aktualności
Komunikaty
Planowane przerwy w dostawie wody

Zgłoś awarię

Obsługa klienta

Informacje ogólne
E-bok
Cennik usług
Elektroniczny system obsługi klienta
Prezentacja sposobów płatności
E-faktura
Formularz akceptacji e-faktury
Formularz zmiany adresu e-mail
Formularz rezygnacji z e-faktury
Invoobill
Formularz aktywacji usługi INVOOBILL
Szybka płatność systemem BlueCash
System powiadomień SMS
Rozliczanie za wodę i ścieki
Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki
Zgłaszanie stanu podlicznika ogrodowego/ na dodatkowym źródle poboru wody
Warunki rozliczeń w budynkach wielolokalowych
Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę/odp.ścieków
Nowy odbiorca
Zmiana odbiorcy
Gospodarka wodomierzowa
Wymiana wodomierza
Ekspertyza wodomierza
Zgłoszenie awarii wodomierza
Formularz zgłoszenia awarii wodomierza
Podlicznik ogrodowy
Instrukcja montażu podlicznika
Przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan
Procedura przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan
Przygotowanie włączenia do kanalizacji
Uproszczona procedura przyłączeniowa do nieruchomości
Procedura likwidacji przyłącza
Procedura wstrzymania wody w związku z zadłużeniem
Usługi pozostałe
Reklamacje
Reklamacje
Zgłoszenie błędów w fakturowaniu za wodę i ścieki
Zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
Zgłoszenie reklamacji usług PWiK Rybnik
Ekspertyza wodomierza
Pliki do pobrania
Wzory umów
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Umowa o odprowadzanie ścieków
Umowa o zaopatrzenie w wodę
Przepisy prawne
Wprowadzenie
Regulamin Rybnik
Regulamin Gaszowice
Regulamin Jejkowice
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
System rezerwacji wizyt
Regulaminy
Pytania i odpowiedzi
Bezumowny pobór wody i odprow. ścieków

Praca

Przetargi

Sprzedaż
Bud. sieci wod. z przył. w ul. Bagnistej, ...
Zakup nowych wodomierzy
Usługa regeneracji wodomierzy
Zakup nowych modułów radiowych
Zakup wodomierzy wprowadzonych do wtórnego obrotu
Renowacja kanałów ściekowych
Załadunek, transport i zagospodarowanie skratek
Załadunek,zagospodarowanie zawartości piaskownika
Naprawa kanalizacji metodą punktowo-liniową.
Bud. kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki, ..

Kontakt