MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próby

Grabownia, ul.Poloczka

Wielopole, ul.Gliwicka Piaski, ul.Wolna Smolna, ul. Kilińskiego Boguszowice, ul.Sztolniowa Obowiązujące normy:
Data poboru próby 01.06.2017 01.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 06.06.2017  
Symbol SPC KR KR
HY
HY  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki nb 0 0 0 0 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz
nw 3 nw nw 1 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
14 nw nb nb nb 100

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

nb - nie badano

nw - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Grabownia, ul.Poloczka

Wielopole, ul.Gliwicka Piaski, ul.Wolna Smolna, ul. Kilińskiego Boguszowice, ul.Sztolniowa Obowiązujące normy:
Data 01.06.2017 01.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 06.06.2017  
Symbol SPC KR KR HY HY  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm
472,0 481,0 189,5 656,0 179,9 2500
Odczyn pH 7,11 7,76 7,06 6,80 7,03 6,5-9,5
Barwa Hz 2,1 5,5 2,3 1,4 1,1 15
Mętność NTU 0,174 0,780 0,274 0,205 0,170 1,0
Żelazo
mgFe/dm3
0,03 0,15 0,09 0,03 <0,03 0,20
Mangan
mgMn/dm3
0,018 0,039 0,020 0,012 0,013 0,05
Chlorki
mgCl-/dm3
57,10 51,20 13,85 78,20 10,10 250,00
Twardość mmolCa+Mg/l 1,60 1,55 0,76 2,15 0,70 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,014 0,025 0,030 0,06 0,08 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
<0,04 0,04 0,03 <0,04 <0,04 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
nb nb nb 25,2 nb 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,50
Glin
mgAl/dm3
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,20

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano