MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próbek wody

Gotartowice

ul.Żorska

Nowiny

ul.Chabrowa

Smolna

ul.Kilińskiego

 

Rybnicka Kuźnia

 ul.Rybacka

Jejkowice

ul. Dworcowa

 

Obowiązujące normy:
Data poboru próby 04.07.2018 05.07.2018 05.07.2018 09.07.2018 10.07.2018  
Symbol Z HY HY
KR
KR  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki 0 0 0 0 NB 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki 0 0 0 0 NB 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
1 NW NW 15 NW 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
NW NW 2 31 NB 200

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Gotartowice

ul.Żorska

Nowiny

ul.Chabrowa

Smolna

ul.Kilińskiego

Rybnicka Kuźnia

 ul.Rybacka

Jejkowice

ul. Dworcowa

Obowiązujące normy:
Data 04.07.2018 05.07.2018 28.06.2018 ul.Rybacka 10.07.2018  
Symbol Z HY HY KR KR  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm

163,6,0

175,8

452,0 400,0 164,0 2500
Odczyn pH 7,50 7,25

6,80

7,55

7,22

6,5-9,5
Barwa Hz  <0,2 0,2 0,5 1,7 2,6 15
Mętność NTU 0,116 0,164 0,227 0,728 0,197 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
<0,03 0,06 0,04 0,04 0,08 0,2
Mangan
µgMn/dm3

<0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05
Chlorki
mgCl-/dm3 
16,69 19,03

76,11

58,93 15,98 250
Twardość mmolCa+Mg/l 0,90 0,86 2,02

1,61

0,88 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,05 0,036 0,035 0,056 0,009 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
<0,04

<0,04

<0,04 <0,04 NB 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB NB 26,0 NB NB 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 NB 0,50
Glin
µgAl/dm3
<0,05 0,047 <0,05 <0,05 NB 0,2

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano