MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Informacje dotyczące dotacji krajowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próbek wody Smolna, ul.Kilińskiego

 

Nowiny, ul.Chabrowa

 

Boguszowice,

 ul.Strażacka

 

Centrum,

ul.Chrobrego

Popielów, ul.Konarskiego Obowiązujące normy:
Data poboru próby 05.09.2018 05.09.2018 06.09.2018 10.09.2018 11.09.2018  
Symbol HY HY KR
SPC
KR  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki 0 0 NB 0 0 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki NB NB NB NB NB 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
0 0 7 1 0 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
0 0 NB 1 0 200

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru Smolna, ul.Kilińskiego Nowiny, ul.Chabrowa Boguszowice, ul.Strażacka Centrum, ul.Chrobrego Popielów, ul.Konarskiego Obowiązujące normy:
Data 05.09.2018 05.09.2018 06.09.2018 10.09.2018 11.09.2018  
Symbol HY HY KR KR KR  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm

483,0

180,0

485,0 539,0 148,3 2500
Odczyn pH 6,70 7,11

7,66

6,5

7,10

6,5-9,5
Barwa Hz  0,9 1,7 1,5 <0,2 1,4 15
Mętność NTU 0,113 0,165 0,129 0,299 0,150 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
0,03 0,06 0,07 0,08 0,07 0,2
Mangan
µgMn/dm3

<0,010

0,008 0,043 0,020 <0,010 <0,05
Chlorki
mgCl-/dm3 
84,28 20,31 101,03 102,95 19,24 250
Twardość mmolCa+Mg/l 2,15 0,87 1,84

2,37

0,86 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,03 0,0 0,101 0,024 0,04 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
<0,04

<0,04

NB <0,04 <0,04 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB NB NB 33,2 NB 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 <0,03 NB <0,03 <0,03 0,50
Glin
µgAl/dm3
<0,05 <0,05 NB <0,05 <0,05 0,2

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano