MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próbek wody

Czermica ul.Podleśna

Rybnik -Smolna ul. Kilińskiego Rybnik-Centrum ul. Tęczowa
 

Chwałęcice ul. Grodzka

Meksyk

ul. Parkowa

Obowiązujące normy:
Data poboru próby 17.04.2018 17.04.2018 16.04.2018 16.04.2018 12.04.2018  
Symbol KR HY SUW
KR
KR  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki 0 NB NB NB NB 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki 0 NB NB NB NB 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
1 0 0 3 0 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
1 NB NB NB NB 200

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Czernica ul.Podleśna

Rybnik Smolna ul.Kilińskiego

Rybnik Centrum ul.Tęczowa

Chwałęcice ul.Grodzka

Meksyk ul.Parkowa Obowiązujące normy:
Data 17.04.2018 17.04.2018 16.04.2018 16.04.2018 12.04.2018  
Symbol KR HY SUW KR KR  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm

157,5

528,0

563,0 391,0 156,3 2500
Odczyn pH 7,26 6,73

6,53

7,63

7,27

6,5-9,5
Barwa Hz  0,1 <0,2 <0,2 0,3 <0,2 15
Mętność NTU 0,452 0,152 0,229 0,131 0,341 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
0,08 0,03 <0,03 0,04 0,06 0,2
Mangan
µgMn/dm3

<0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,05
Chlorki
mgCl-/dm3 
18,03

93,58

106,57

71,14 14,55 250
Twardość mmolCa+Mg/l 0,94 2,62 3,12

1,6

0,96 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,04 0,05 0,14 0,015 0,024 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
0,03 NB 0,03 NB NB 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB 29,9 33,3 NB NB 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 NB <0,03 NB NB 0,50
Glin
µgAl/dm3
<0,05 NB <0,05 NB NB 0,2

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano