MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próbek wody

Śródmieście, ul. Kościuszki

Jejkowice, ul. Za Koleją Gaszowice, ul. Rydułtowska

Popielów, ul. Niepodległości

Orzepowice, ul. Energetyków Obowiązujące normy:
Data poboru próby 15.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 17.01.2018  
Symbol KR KR SPC
Z
Z  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki NB NB 0 0 0 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki NB NB 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
7 NW 2 NW NW 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
NB NB 2 NB NB 100

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Śródmieście, ul. Kościuszki

Jejkowice, ul. Za Koleją

Gaszowice, ul. Rydułtowska

Popielów, ul. Niepodległości

Orzepowice, ul. Energetyków Obowiązujące normy:
Data 15.01.2018 16.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 17.01.2018  
Symbol A KR SPC Z Z  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm

666,0

181,3

173,9 178,7 190,3 2500
Odczyn pH 6,75 7,28

7,35

7,34

7,34

6,5-9,5
Barwa Hz <0,2 2,2 1,9 2,0 0,3 15
Mętność NTU 0,244 0,355 0,320 0,492 0,228 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
<0,03 0,12 0,11 0,12 0,02 0,2
Mangan
µgMn/dm3

<0,010

0,017 0,014 0,008 <0,010 <0,05
Chlorki
mgCl-/dm3 
95,85

11,15

12,07

11,93 15,19 250
Twardość mmolCa+Mg/l 2,62 1,06 1,00

0,98

1,04 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,012 0,013 0,016 0,07 0,001 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
NB NB <0,04 <0,04 0,06 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB NB NB NB NB 50
Azotyny
mgNO2/dm3
NB NB <0,03 <0,03 <0,03 0,50
Glin
µgAl/dm3
NB NB <0,05 <0,05 <0,05 0,2

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano