MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próbek wody

Zebrzydowice, ul.Buhla

Niewiadom, ul.Sportowa Stodoły, ul.Cisowa

Centrum, ul.Skłodowskiej

Smolna, ul.Kilińskiego Obowiązujące normy:
Data poboru próby 12.10.2017 16.10.2017 17.10.2017 17.10.2017 18.10.2017  
Symbol KR SPC KR
KR
HY  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
NW NW 2 NW 1 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
NB 5 NB NB NB 100

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Zebrzydowice, ul.Buhla

Niewiadom, ul.Sportowa

Stodoły, ul.Cisowa

Centrum, ul.Skłodowskiej

Smolna, ul.Kilińskiego Obowiązujące normy:
Data 12.10.2017 16.10.2017 17.10.2017 17.10.2017 18.10.2017  
Symbol KR SPC KR KR HY  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm
183,0

180,5

451,0 656,0 541,0 2500
Odczyn pH 7,52 7,46

7,73

6,5

6,81

6,5-9,5
Barwa Hz 1,3 2,8 2,5 <0,03 1,2 15
Mętność NTU 0,195 0,331 0,121 0,770 0,150 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
0,10 0,18 <0,03 0,15 0,03 0,2
Mangan
µgMn/dm3

<0,010

0,045 <0,010 0,031 0,012 <0,05
Chlorki
mgCl-/dm3 
11,43

14,84

46,43

94,22 73,70 250
Twardość mmolCa+Mg/l 1,3 1,24 1,76

3,36

2,82 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,070 0,047 0,03 0,031 0,01 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
0,09 NB 0,12 0,09 0,07 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB NB NB 27,9 23,3 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 NB <0,03 <0,03 <0,03 0,50
Glin
µgAl/dm3
<0,05 NB <0,05 <0,05 <0,05 0,2

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano