MENU
Mapa strony WFOŚ Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dotyczące dotacji unijnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62, Rybnik
pwik@pwik-rybnik.pl
Biuro Obsługi Klienta
32 43 28 000
MENU

Laboratorium

Laboratorium naszego przedsiębiorstwa dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem i jest objęte funkcjonującym w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania opartym na normach PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO14001:2005, PN-N-18001:2004.
 
Podstawową funkcją laboratorium jest systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym klientom na całym obszarze działania firmy.
Ponadto w trosce o środowisko naturalne laboratorium prowadzi również stały monitoring jakości ścieków oczyszczanych w naszej oczyszczalni.
 
Wykonujemy także odpłatnie zewnętrzne zlecenia klientów indywidualnych
- [Pobierz wniosek - druk nr 17]
- [Cennik]
 
Laboratorium analiz wody i ścieków mieści się w budynku administracyjnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przy ul. Rudzkiej
 
Wyniki analizy bakteriologicznej wody

Miejsce pobrania próby

Czernica, ul.Podleśna

Wielopole, ul.Gliwicka Centrum, wodomat

Meksyk, ul.Chwałowicka

Nowiny, ul.Chabrowa Obowiązujące normy:
Data poboru próby 01.08.2017 02.08.2017 03.08.2017 07.08.2017 08.07.2017  
Symbol KR KR KR
KR
KR  
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Bakterie E. coli w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Enterokoki kałowe w 100 ml próbki 0 0 NB 0 0 0
Clostridium perfringens łącznie ze sporami w 100 ml próbki 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 37oC
po 48 godz.
NW NW NB NW 2 50
Ogólna liczba bakterii w
1 ml w 22oC
po 72 godz.
NB NB NB NB NW 100

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

NB - nie badano

NW - nie wykryto w 1 ml próbki

Wyniki analizy fizykochemicznej wody
 

Miejsce poboru

Czernica, ul.Podleśna

Wielopole, ul.Gliwicka

Centrum, wodomat

Meksyk, ul.Chwałowicka

Nowiny, ul.Chabrowa Obowiązujące normy:
Data 01.08.2017 02.08.2017 03.08.2017 07.08.2017 08.08.2017  
Symbol KR KR KR KR KR  
Zapach/Smak A/A A/A A/A A/A A/A  
Przewodność
µS/cm
220

454

647 220 264 2500
Odczyn pH 6,9 7,6

6,5

6,9 6,9 6,5-9,5
Barwa Hz 2,6 3,4 1,4 1,1 2 15
Mętność NTU 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 1,0
Żelazo
µgFe/dm3
110 150 120 30 80 200
Mangan
µgMn/dm3
25 40 40 23 16 50
Chlorki
mgCl-/dm3
14,9 46,9

85,1

14,6 23,4 250
Twardość mmolCa+Mg/l 1,2 1,7 2,4 1,5 1,2 0,6-5,0
Chlor Wolny
mgCl2/l
0,1 0,03 0,02 0,02 0,05 0,30
Amoniak
mgNH4/dm3
0,05 <0,04 0,08 0,13 0,08 0,50
Azotany
mgNO3/dm3
NB NB 24 NB NB 50
Azotyny
mgNO2/dm3
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,50
Glin
µgAl/dm3
<50 <50 <50 <50 <50 200

 

SPC - stały punkt czerpalny

KR - punkt harmonogramowy

A - akceptowalny

nb - nie badano